Servei de menjador escolar

El servei de menjador escolar s'ofereix entre les APIMA i els centres CEIP Insp. Dr. Comas Camps, CEIP Mestre Duran i Col·legi La Salle Alaior, i amb la col·laboració de l'Ajuntament, al menjador habilitat del CEIP Insp. Dr. Comas Camps i per alumnes de les tres escoles del municipi.

Horari del servei de menjador.

 • Horari general del servei: 13:30h a 15:30h.

 • Horari de recollida dels alumnes: a partir de les 15:00h. Els alumnes que puguin marxar a casa sols a les 15:00 hauran de lliurar la següent autorització degudament emplenada al responsable del menjador: Autorització per a sortir sols Mejandor 2022-2023.pdf

Alumnes fixes.

 • Es considera alumnes fixes els fillets/es que utilitzin el servei un mínim de 3 dies a la setmana.

 • Preu: 7,50€ IVA inclòs per dia.

 • Inscripcions online a través del següent enllaç: https://forms.gle/2HJEQoMaEDrrGTVp9. Una vegada realitzada la inscripció s'ha d'emplenar i signar l'ordre de domiciliació SEPA (Full SEPA.pdf) i es podrà entregar de dues maneres:

  • Enviant una còpia escanejada al correu: marizafra@gestio2000.net

  • Lliurant una còpia en paper a Gestió 2000 (Av. Verge del Toro, 71). L'horari de recepció de la documentació física a Gestió 2000 serà de dilluns a divendres de 7:00h a 8:00h i de 13:00h a 14:00h.

Alumnes esporàdics.

 • Es considera alumnes esporàdics els fillets/es que utilitzin el servei menys de 3 dies a la setmana.

 • Preu: 8,50€ IVA inclòs per dia.

 • Instruccions per apuntar-se:

  • Es podran apuntar com a mínim amb un dia d'antelació amb un sobre amb l'import de 8,50€, i un paper amb el día en què quedarà l'alumne/a, el nom de l'alumne/a, el curs i el telèfon de contacte.

  • Pels alumnes del CEIP Dr. Comas Camps, s'haurà de deixar el sobre a la bústia de l'entrada del menjador.

  • Pels alumnes del CEIP Mestre Duran, s'haurà de deixar el sobre a direcció del centre.

  • Pels alumnes del Col·legi La Salle Alaior, s'haurà de deixar el sobre a la secretaria (Lucién).

Normes del servei.

 • Es poden realitzar inscripcions en qualsevol moment del curs.

 • Si un fillet/a no pot assistir al menjador un dels dies en què està apuntat, ho podrà canviar per assistir-hi un altre dia. Ho haurà d'informar enviant un correu a menjador@ceipdrcomas.com abans de les 9h del dia en que causi absència. En cap cas es tornaran els diners.

 • En circumstàncies especials de malatia perllongada, es valorarà el no cobrar les quotes dels servei de menjador. Seran motiu justificat les absències d'una setmana o més, quan s'avisin amb prou antelació.

 • En cas de algún rebut bancari vingui retornat, el pagador del rebut haurà de fer front a les despeses bancàries originades per aquesta devolució. L'impagament s'haurà de subsanar abans de 5 dies després d'haver-se produit. En cas de que no es regularitzin els pagaments es podrà cancel·lar la inscripció de manera justificada.

 • L'equip directiu, juntament amb la Comissió de menjador i la intervenció del Consell Escolar, duen tots el temes dels menús, preus, disciplina, incidències, ajuts i materials necessaris.

Les APIMA es reserven el dret de modificar les condicions del servei o la cancel·lació del servei segons evolucioni tant el funcionament del servei com sobretot segons vagi la viabilitat econòmica del servei de menjador escolar.