Reunions Principi Curs

En breu tindreu més informació sobre les reunions informatives de les activitats extraescolars.