Reforç escolar

Servei de reforç escolar organitzat per l'APIMA per a aquells alumnes que necessiten un reforç positiu al seu propi procés d’aprenentatge.