Menjador

Adjunt teniu la informació relativa al servei de menjador del curs 2020-21.