Taller per a famílies

Taller srapbooking

Menú menjador

Menú Novembre

MENÚ NOVEMBRE   2015

MENÚ OCTUBRE 2015

DOCUMENTS MENJADOR 2015-2016

MENÚ SETEMBRE 2014

MENÚ OCTUBRE 2014

MENÚ NOVEMBRE 2014

MENÚ DESEMBRE 2014

MENÚ GENER 2015

MENÚ FEBRER 2015

MENÚ MARÇ 2015

MENU ABRIL 2015

MENÚ MAIG 2015

MENÚ JUNY 2015

INFORMACIÓ INICI CURS 2015-2016

El curs començarà el divendres dia 11 de setembre. L’horari d’aquest dia serà de 8’30  a 13’30 h.

 L’APIMA es farà càrrec de la VENDA DE LLIBRES A L’ANNEX DE L’ESCOLA els dies 3 i 4 de setembre, dijous i divendres, de 18 a 21h.

DOCUMENTS LLIBRES 2015-2016

DOCUMENTS MENJADOR 2015-2016

DOCUMENTS ESCOLA MATINERA 2015-2016

Activitats extraescolars 2015 2016 + Full inscripció

Festa Final de Curs

 

Convocatòria Assemblea Apima

 

ASSEMBLEA GENERAL DE MARES I PARES DEL COL·LEGI PÚBLIC DR. COMAS CAMPSDimecres, 27 de maig 20.00 h. Al menjador de l’escola

 

Convocatoria D’ASSEMBLEA ORDINARIA DE L’APIMA

amb el següent ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior

2. Informacions des de l’APIMA:

– Reutilització de llibres

– Escola d’Estiu

– Festa finales de curs

– Organització de la venda de llibres curs 2015-2016

3. membres de l’Nous APIMA i Carrecs

4. Torn obert de Paraules

Miércoles, 27 DE MAYO 20.00 h.En el comedor de la escuelaCONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE L A APIMACon El siguiente Orden del día1. aprobacion del acta de la asamblea anterior
2. Informaciones desde la APIMA:
– Reutilización de libros
– Escuela de Verano
– Fiesta definitiva de curso
– Organización de la venta de libros Curso 2015-2016
3. Nuevos Miembros de la APIMA  y cargos
4. Turno abierto de palabras

 

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS D’ESTIU 2015

ACTIVITATS D’ESTIU 2015

APIMA COL.LEGI PÚBLIC DR. COMAS CAMPS

Benvolguts pares i mares: des de l’APIMA ja fem feina per preparar l’oferta  d’estiu 2015.

Us informem de les seves característiques principals

 • Enguany, l’estiu al Comas serà preparat per Ana Belén Vidal i l’empresa BT Esports i Lleure.
 • S’oferirà el servei entre el 22 de juny i el 4 de setembre.
 • A efectes pràctics, les famílies interessades podran inscriure els fills al mes de juliol (entre el 29 de juny i el 31 de juliol) i després per setmanes segons la necessitat o interès.
 • El mes de juliol costarà 180 euros pels socis i 215 euros pels no socis. Cada setmana amollada costarà 35 euros pels socis i 50 euros pels no socis.
 • L’horari de les activitats serà entre 8:00 h i 14:00 h., un total de 6 hores diàries. Entre les 8:00 i les 9:00 h i entre les 13:00 i 14:00 h., hi haurà un servei de guàrdia, i el gruix de les activitats es realitzaran entre les 9:00 h i les 13:00 h.
 • Enguany no hi haurà preinscripcions, sinó que es farà directament la inscripció. En aquesta, es podran inscriure els al.lots al mes de juliol i, si així ho decideixen, a la setmana del 22 al 26 de juny. La inscripció per les setmanes d’agost es farà durant el mes de juliol.
 • Les inscripcions tindran lloc al menjador de l’escola els dies 20 de maig (19:00 a 20:30 h) i 21 de maig (8:30 a 9:30 h). Per fer la inscripció haureu de presentar:
 1. Resguard de l’ingrés bancari.
 2. Emplenar l’imprès que s’adjunta a aquesta circular.
 3. Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne.
 4. Els interessats hauran d’haver fet prèviament la transferència bancària a favor de l’APIMA . Recordem:

Els associats, el cost és de 180 euros pel mes de juliol, en cas de fer també la darrera setmana de juny, el cost és de 215 euros

Els no socis, el cost és de 215 euros pel mes de juliol, en cas de fer també la darrera setmana de juny, el cost és de 265 euros

L’ingrés s’ha de fer indicant el nom i llinatges de l’alumne i curs a:

La Caixa:  ES72 2100 0060 1902 0021 3244

 • En el cas de voler apuntar el fillet després dels dies d’inscripció, s’haurà de fer directament a Gestió 2000, això mentre hi hagi disponibilitat de places.
 • El contingut de l’escola d’estiu, tot i el canvi de direcció, serà bàsicament el mateix, basat amb activitats lúdiques i esportives com jocs, tallers de creativitat, manualitats, jocs d’aigua, psicomotricitat, proves esportives, etc.

MOLT CORDIALMENT.

 LA JUNTA DE L’APIMA

 

Clicau a l’enllaç per descarregar l’imprès:

  INSCRIPCIÓ ESCOLA ESTIU 2015